wtorek, 27 grudnia 2016

1:72 / 20 mm pulp figures part 1: Elhiem, CP Models, HeroClix, Reaper Miniatures, Zerboz...

Hello! Today, a little diverse pulp figures.
Cześć! Dzisiaj trochę różnorodnych figurek pulpowych.

Rabbi and his Golems ( Elhiem Miniatures ) are one of the the most versatile units. You can use them over the last millennium. Starting from the Crusades and ending with SF. I will mainly use them as one of the factions in the pulp game or as heavy magic support for the Underground Resistance of Weird World War 2 (f.ex. 1944 Warsaw Uprising).
Rabin i jego Golemy (z Elhiem Miniatures) są jedną z najbardziej uniwersalnych jednostek. Można ich używać na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Począwszy od wypraw krzyżowych, a skończywszy na SF. Ja będę je głównie wykorzystywać jako jedną z frakcji w grach pulpowych, albo jako wsparcie Ruchu Oporu w warunkach Weird World War 2 (Powstanie Warszawskie).
And here Rabbi summoning Golem (from HeroClix).
A tutaj Rabin przyzywający Golema (z Heroclix).Heroclix fit well as a giant monsters in 20 mm pulp. The scientist is of CP Models while officer is Airfix.
Heroclixy w ogóle dobrze pasują jako gigantyczne monstra do 20 mm pulpu. Naukowiec jest z CP Models, Oficer jest Airfixa.The red Power Armor comes from my 15 mm SF Army Of Red (production GZG) ...
Ten czerwony Pancerz Wspomagany pochodzi z mojej 15 mm SF Czerwonej Armii (produkcji GZG)...... And this blue 15 mm SF Army Of Blue (produced by Art production Crime Games).
... a ten niebieski z 15 mm SF Niebieskiej Armii (produkcji Art Crime Production Games).Mad scientists CP Models and TQD/CP Models.
Szaleni naukowcy z CP Models oraz TQD/CP Models.
Summoning of Great Cthulhu ( Reaper Miniatures ).
Przyzwanie Wilekiego Cthulhu (z Reaper Miniatures).Soviet Psychotronics-occultist trying to tame summoned Ancient.
Sowiecki psychotronik-okultysta próbuje okiełznać przyzwanego Pradawnego.We'll see if he pass Cthulhu Mythos test...
Zobaczymy jak wyjdzie mu Test Mitów Cthulhu...American paratroopers vs Cthulhu
Amerykańscy Spadochroniarze vs CthulhuIndiana Jones and Ancients Of The Deep.
Indiana Jones i Pradawni z Głębin.Captain America (OOP Zerboz) arrives to help.
Kapitan Ameryka (nieprodukowane już figurki Zerboz) przybywa na pomoc.

Poor Cthulhu.
Biedne Cthulhu.Captain America is thanks to the knowledge of the Mac http://cheapfantasyminis.blogspot.com/. Thanks Mac!
Kapitan Ameryka występuje dzięki wiedzy Maca z http://cheapfantasyminis.blogspot.com/. Dzięki Mac!
Aliens of 15 mm SF Khurasan Miniatures .
Obcy z 15 mm SF Khurasan Miniatures.

My Sultanate of Hattai Army.
Moja Armia Sułtanatu Hattai.Adventurers and Mummy from Elhiem Miniatures
Awanturnicy i Mumia z Elhiem MiniaturesFamily photo. Friendly match around the jet Me-262.
Fotografia rodzinna. Towarzyski mecz wokół odrzutowego Me-262.

Two information:

First, there is sale in Elhiem Miniatures till 6th of January. Now or never, since prices will have to rise (as was announced) due to raising prices of casting metals in GBP.

Second, there is another one, XI edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an co-organizer . At least passive knowledge of polish language will be helfpul. To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl: "We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the 11 time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures or terrain. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate."


2 informacje:

1. Jest wyprzedaż w Elhiem Miniatures do 6 stycznia. Teraz albo nigdy, bo EM ogłosił, że ceny wzrosną z powodu słabego funta i rosnących kosztów zakupu metal do odlewów.

2. Dla tych, którzy nie wiedzą, toczy się kolejna, XI edycja Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być współorganizatorem. Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie: "Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym po raz jedenasty przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników. Serdecznie zapraszamy." Nagrody są imponujące. :)


Original photos are at my Flickr album.
Oryginalne zdjęcia są na moim albumie Flickr.

I hope you enjoyed it. Until next time!
Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at The Guild forum
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl