środa, 26 listopada 2014

20 mm / 1:72 non- Predator

Figurka Predatora jest nieodzowna dla każdego zbieracza figurek, zwłaszcza historycznych, w szczególności w 20 mm /1:72.

Predator pasuje do każdej epoki, niczym podróżnik w w czasie.

I pod każdą szerokość geograficzną, byleby było gorąco i krwawo.

2WŚw: Wojna Obronna 1939, Francja 1940, Barbarossa, Stalingrad jesienią, Kursk, Sewastopol, Grecję i Kretę, Północną Afrykę, Sycylię, Monte Cassino, Normandię, Powstanie Warszawskie, Guadalcanal, Birmę, Okinawę...
Bliski Wschód - kiedykolwiek, od Gilgamesza, przez Kadesz, Aleksandra Wielkiego, Rzym, Osmanów, Krucjaty, XIX wiek, wojnę sześciodniową, Liban, aż po ISIS.
Współczesna Ukraina.
Wojny Napoleońskie.
Francja Muszkieterów (dowodem pistolet w filmie Predator 2!).
Wojny punickie.
Grunwald.
Wojna stuletnia.
Powstanie Chmielnickiego.
Aztecy i Inkowie.
Dziki Zachód.
Japonia ery wojny domowej.
Złota Orda.
Hiszpańska Wojna Domowa.
Zamach Majowy.

Wszędzie tam Predator mógł polować.

Posłużenie się figurką Predatora pozwala, tak jak już wcześniej wskazywałem, poszerzyć zakres gier i epok, wykorzystać w sposób nietypowy posiadane historyczne figurki zgodnie ze stylem pulp.

Predator miniature is essential for every miniatures' collectors, especially historical, especially 20 mm / 1:72.

Predator suits for every age, like the time traveler.

And in every latitude, as long as there was hot and bloody.

WW2: Poland 1939, France 1940, Barbarossa, early Stalingrad, Kursk, Sevastopol, Greece and Crete, North Africa, Sicily, Monte Cassino, Normandy, the Warsaw Uprising, Guadalcanal, Burma, Okinawa ...
Middle East - always: from Gilgamesh, by Kadesh, Alexander the Great, Rome, the Ottomans, the Crusades, the nineteenth century, the Six-Day War, Lebanon, to the ISIS.
Ukraine 2014.
Napoleonic Wars.
France Musketeers (we have proof: pistol in the movie Predator 2!).
Punic War.
Grunwald 1410.
The Hundred Years War.
Khmelnytsky Uprising.
Aztecs and Incas.
Wild West.
Japan Civil War era.
Golden Horde.
The Spanish Civil War.

There Predator could hunt.

The use of the figure of the Predator allows as already pointed to expand the range of games and eras, use historical figures in pulp genre.


Przez wiele lat szukałem figurki Predatorów w mojej ulubionej historycznej skali 20 mm.
W skali 15/18 mm (używanej przez mnie do gier SF) mam sporo Predatorów, m.in. popularnej firmy KM. Predatorów jest tez sporo w 28+ mm. Natomiast znaleźć Predatora w 20 mm - nie sposób.

Aż znalazłem: Eureka Miniatures (a do 31.12.2014 również GZG) sprzedaje 25 mm Alien Bounty Hunter EBH, w trzech odmianach, którzy są zadziwiająco bliski krewnymi Predatora. Choć są to figurki 25 mm wielkością idealnie pasują do 22-23 mm zazwyczaj figurek 1:72/20 mm. Yautya mają mieć 7-8 stóp, więc pasują te figurki w sam raz.


For many years I was looking for Predator figures in my favorite historical scale of 20 mm.
There are ANP in 15/18 mm (my scale for SF) of many producers, f.ex. KM. There are lot of Predators in 28+ mm. On the other hand try finding the Predator in the 20 mm!

Until I found the Eureka Miniatures (until 31.12.2014 also GZG) sells 25 mm Alien Bounty Hunter EBH, in three varieties that are remarkably close relatives of Predator. Although these are the 25 mm figures, they fit perfectly with (usually 22-23 mm) miniatures of 1:72/20 mm. Yautja have 7-8 feet so it seems perfect size.

Comparison photos with 1:72/ 20mm figures of Italieri, Revell, Ceasar Mianitures and Elhiem.

Other poses. This photo is not mine and dunno whose. I will gladly give credit to the author of this photo.

Można je kupić w GZG (pod kodem EBH) tylko do końca tego roku, później będą dostępne za dużo droższą dla Europejczyków cenę z Eureka Miniatures. Teraz albo nigdy.

Kolega Brathac z forum Strategie.net.pl organizuje jak co roku zakup zbiorowy w GZG do 30.11.2014.


You can buy them in GZG (under the code EBH) only till end of this year, then you will have to buy them directly from Eureka Miniatures, which may be more expensive if You are from EU. For all Europeans it's now or never.

And as usually disclaimer: I am not associated with neither GZG nor Eureka.

Mam nadzieję, że się Wam podobało!
Hope You like them!