czwartek, 20 stycznia 2022

1/1200 warships Russo-Japanese 1905 War GMBoardgames Togo

Today I would like to introduce you to 1: 1200 scale ships from my friends GM Boardgames. These are resin 3D prints, GMBoardgames designs them by himself. Since my Brother is a lover of the 1905 Naval War, I ordered them for His 50th birthday. I painted a few Russian and Japanese battleships, cruiser ships, and a dozen destroyers. From Admiral Togo's flagship through cruisers to destroyers.
Dziś chciałbym przedstawić okręty w skali 1:1200 produkcji moich przyjaciół z GM Boardgames. Są to żywiczne wydruki 3D, GMBoardgames projektuje je samemu. Ponieważ mój Brat jest wielbicielem wojny morskiej rosyjsko-japońskiej 1905 roku, zamówiłem je na jego 50 urodziny. Pomalowałem Bratu kilka rosyjskich i japońskich pancerników, krażowników i kilkanaście niszczycieli. Począwszy od okrętu flagowego admirała Togo przez krążowniki skończywszy na niszczycielach.

I also made markers for damaged ships. I made them from incorrect printouts that the manufacturer sent me as a free bonus. As I received more prints than the historically produced units of a given type, all the redundant units were used as markers for the damaged ships. I made sinking unit markers from the worst prints. I also made launched torpedo markers.
Zrobiłem też przy okazji znaczniki uszkodzonych okrętów. Wykonałem je z nieprawidłowych wydruków, które producent wysłał jako darmowy bonus do zamówienia. Ponieważ otrzymałem więcej wydruków niż historycznie zostało wyprodukowanych jednostek danego typu, wszystkie nadmiarowe jednostki zostały wykorzystane jako znaczniki uszkodzonych okrętów. Z najgorszych wydruków wykonałem znaczniki jednostek tonących. Zrobiłem również znaczniki wystrzelonych torped.

The printed models are great. Details are incredibly detailed. They are very easy to paint. I painted on the basis of detailed instructions sent by the manufacturer. Any possible ahistoricality falls on me. I specially painted all Russian ships with yellow and black smokestacks to make it easier to identify the sides to the conflict. I wholeheartedly recommend GM Boardgames to everyone, I am very happy with them. GM Boardgames finish their own rules named "Togo" to wargame 1905 naval war, we will surely try. Feel free to remommend any suitable rules till then.
Wydrukowane modele są świetne. Detale są niewiarygodnie szczegółowe. Maluje się je bardzo dobrze. Malowałem na podstawie szczegółowej instrukcji przesłanej przez producenta. Wszelka ewentualna ahistoryczność spada na mnie. Specjalnie pomalowałem wszystkim rosyjskim okrętom żółto-czarne kominy, ażeby łatwiej było identyfikować strony konfliktu. Całym sercem polecam każdemu wydruki firmyGM Boardgames, jestem z nich bardzo zadowolony. Twórcy kończą pracę nad systemem "Togo" (zasadami do wargamingu wojny morskiej 1905), na pewno zagramy. Discussion at TMP
Dyskusja na Strategie.net.pl