środa, 13 maja 2020

1:72 / 20 mm pulp Muslim Natives - part 3: Italieri, Waterloo


Today I would like to present my Muslim Natives - part 3. This time, specialist and HQ. Starting from Leader/priest/wizard and drummers/acolytes:
Dzisiaj chciałbym przedstawić Muzułmańskich tubylców - część trzecia. Tym razem specjalistów i dowództwo. Zaczynając od przywódcy/kapłana/czarownika i doboszy/akolitów:


I used the following sets:
Użyłem następujących zestawów:
ESCI/Italieri Muslim Warriors
Waterloo 1815 Set 011 Dervish Infantry

Flagbearers
ChorążowieI've already shown how I converted these figurines using soldering iron.
Pokazałem już wcześniej, jak skonwertowałem te figurki przy użyciu lutownicy.

Gun crew
Obsługa działa
Gunfighters
"Pistoletowcy"

Special characters, on the right a scout from HaT Natal Native Contingent and a nun from Partisans in Europe of Ceasar Miniatures.
Postacie specjalne, z prawej zwiadowca z HaTa Natal Native Contingent i zakonnica z Partyzantów Ceasar Miniatures.Hope You like it! Until next time!
Mam nadzieję, że się podobało! Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at Facebook
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl