piątek, 23 października 2015

Part 2: converting and sculpting plastic figures with soldering iron / Konwersje lutownicą

Doubts were expressed as to whether described in the previous entry method can also be used to convert uniformed figures, and not just "irregulars". Of course, just have to be careful to not destroy equipment. The easiest way to make such modifications is by changing pose without disturbing the figures equipment or uniform. So converting elbows and knees, welding into the folds of uniform.
Wyrażano wątpliwości, czy opisaną w poprzednim wpisie metodą można konwertować również umundurowane figurki, a nie tylko "nieregularne". Ależ oczywiście, należy tylko uważać, ażeby nie zniszczyć oporządzenia. Najłatwiej dokonać takich modyfikacji poprzez zmianę ustawienia figurki bez naruszania jej oporządzenia i munduru. Czyli konwertujemy łokcie i kolana, wnikając rozgrzaną lutownica w fałdy munduru.


Let's see:

HaT Set 8203 Colonial Wars Indian Infantry.


My absolute basic requirements are a ban on cloning within the squad and the ban on cloning officers.Moje minimum to zakaz klonowania w obrębie drużyny i zakaz klonowania oficerów.

I have to convert most of the officers. That's easy. Elbows and armpits.
Musze skonwertować większość oficerów. To akurat jest łatwe. Łokcie i pachy.

Black - cutting. Red - welding with soldering iron. Green - pression.
Na czarno - cięcie. Na czerwono - nadtapianie lutownicą. Na zielono - nacisk fizyczny.


I hate unnatural poses. That running riflemen has to lower his leg.
Nie podobają mi się pozy nienaturalne. Noga biegnącego idzie w dół.
I want to create 4 squads within no pose will be repeated.
Chcę stworzyć 4 drużyny, a w każdej nie będzie powtarzających się póz.
So I have to convert half of 8 of those riflemens. Slit the bases/stands with a scalpel. Melt the groin/popliteal pits and quickly press/rotate the leg. Finally, what it is not necessary, complete the enlarged bases/stands with cut & melt pieces of sprues.
Muszę zatem skonwertować połowę z każdej 8 żołnierzy. Rozcinam skalpelem podstawki. Nadtapiam pachwiny/doły podkolanowe a następnie szybko naciskam podudzia/obracam nogi wzdłuż długiej osi. Na koniec, co jest niekonieczne, uzupełniam powiększone podstawki dociętymi i nadtopionymi kawałkami ramek.


Thanks to such method figures silhuette is diversified and visually different enough from the original, that does not offend aesthetically within a single squad. At the same time not violating uniform or equipment. It took me 3 minutes for a figure. Whole platoon less than an hour.
Dzięki temu sylwetka figurki ulega dywersyfikacji i wizualnie różni się na tyle od pierwowzoru, że nie razi to estetycznie w obrębie jednej drużyny. Jednocześnie nie naruszam munduru, oporządzenia ani wyposażenia. Zajęło mi to 3 minuty na figurkę. Całość niecałą godzinę.I wish you patience, fresh air and good luck. See You soon.
Życzę cierpliwości, świeżego powietrza i powodzenia. Do zobaczenia!

Discussion at TMP
Dyskusje na Strategie.net.pl
Discussion at HaT Forum
Discussion at Benno Figures

3 komentarze:

 1. Very cool Blog, link added

  Cheers

  OdpowiedzUsuń
 2. Thanks! :)

  Yours blog was added years ago. :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Very cool stuff.My main interest is imagine-nations so this is interesting.

  OdpowiedzUsuń

Sorry for verification, bad I was flooded with spam comments.