środa, 26 listopada 2014

20 mm / 1:72 non- Predator

Figurka Predatora jest nieodzowna dla każdego zbieracza figurek, zwłaszcza historycznych, w szczególności w 20 mm /1:72.

Predator pasuje do każdej epoki, niczym podróżnik w w czasie.

I pod każdą szerokość geograficzną, byleby było gorąco i krwawo.

2WŚw: Wojna Obronna 1939, Francja 1940, Barbarossa, Stalingrad jesienią, Kursk, Sewastopol, Grecję i Kretę, Północną Afrykę, Sycylię, Monte Cassino, Normandię, Powstanie Warszawskie, Guadalcanal, Birmę, Okinawę...
Bliski Wschód - kiedykolwiek, od Gilgamesza, przez Kadesz, Aleksandra Wielkiego, Rzym, Osmanów, Krucjaty, XIX wiek, wojnę sześciodniową, Liban, aż po ISIS.
Współczesna Ukraina.
Wojny Napoleońskie.
Francja Muszkieterów (dowodem pistolet w filmie Predator 2!).
Wojny punickie.
Grunwald.
Wojna stuletnia.
Powstanie Chmielnickiego.
Aztecy i Inkowie.
Dziki Zachód.
Japonia ery wojny domowej.
Złota Orda.
Hiszpańska Wojna Domowa.
Zamach Majowy.

Wszędzie tam Predator mógł polować.

Posłużenie się figurką Predatora pozwala, tak jak już wcześniej wskazywałem, poszerzyć zakres gier i epok, wykorzystać w sposób nietypowy posiadane historyczne figurki zgodnie ze stylem pulp.

Predator miniature is essential for every miniatures' collectors, especially historical, especially 20 mm / 1:72.

Predator suits for every age, like the time traveler.

And in every latitude, as long as there was hot and bloody.

WW2: Poland 1939, France 1940, Barbarossa, early Stalingrad, Kursk, Sevastopol, Greece and Crete, North Africa, Sicily, Monte Cassino, Normandy, the Warsaw Uprising, Guadalcanal, Burma, Okinawa ...
Middle East - always: from Gilgamesh, by Kadesh, Alexander the Great, Rome, the Ottomans, the Crusades, the nineteenth century, the Six-Day War, Lebanon, to the ISIS.
Ukraine 2014.
Napoleonic Wars.
France Musketeers (we have proof: pistol in the movie Predator 2!).
Punic War.
Grunwald 1410.
The Hundred Years War.
Khmelnytsky Uprising.
Aztecs and Incas.
Wild West.
Japan Civil War era.
Golden Horde.
The Spanish Civil War.

There Predator could hunt.

The use of the figure of the Predator allows as already pointed to expand the range of games and eras, use historical figures in pulp genre.


Przez wiele lat szukałem figurki Predatorów w mojej ulubionej historycznej skali 20 mm.
W skali 15/18 mm (używanej przez mnie do gier SF) mam sporo Predatorów, m.in. popularnej firmy KM. Predatorów jest tez sporo w 28+ mm. Natomiast znaleźć Predatora w 20 mm - nie sposób.

Aż znalazłem: Eureka Miniatures (a do 31.12.2014 również GZG) sprzedaje 25 mm Alien Bounty Hunter EBH, w trzech odmianach, którzy są zadziwiająco bliski krewnymi Predatora. Choć są to figurki 25 mm wielkością idealnie pasują do 22-23 mm zazwyczaj figurek 1:72/20 mm. Yautya mają mieć 7-8 stóp, więc pasują te figurki w sam raz.


For many years I was looking for Predator figures in my favorite historical scale of 20 mm.
There are ANP in 15/18 mm (my scale for SF) of many producers, f.ex. KM. There are lot of Predators in 28+ mm. On the other hand try finding the Predator in the 20 mm!

Until I found the Eureka Miniatures (until 31.12.2014 also GZG) sells 25 mm Alien Bounty Hunter EBH, in three varieties that are remarkably close relatives of Predator. Although these are the 25 mm figures, they fit perfectly with (usually 22-23 mm) miniatures of 1:72/20 mm. Yautja have 7-8 feet so it seems perfect size.

Comparison photos with 1:72/ 20mm figures of Italieri, Revell, Ceasar Mianitures and Elhiem.

Other poses. This photo is not mine and dunno whose. I will gladly give credit to the author of this photo.

Można je kupić w GZG (pod kodem EBH) tylko do końca tego roku, później będą dostępne za dużo droższą dla Europejczyków cenę z Eureka Miniatures. Teraz albo nigdy.

Kolega Brathac z forum Strategie.net.pl organizuje jak co roku zakup zbiorowy w GZG do 30.11.2014.


You can buy them in GZG (under the code EBH) only till end of this year, then you will have to buy them directly from Eureka Miniatures, which may be more expensive if You are from EU. For all Europeans it's now or never.

And as usually disclaimer: I am not associated with neither GZG nor Eureka.

Mam nadzieję, że się Wam podobało!
Hope You like them!

czwartek, 4 września 2014

15 mm canyon / kanion

gra Mat vs Grześ 008
Zadano mi pytanie, jak sprawiłem że rzeka biegnie poniżej poziomu terenu. To bardzo proste - mam modułowy rozkładalny stół i dorobiłem jedną wkładkę do środka.
I was asked a question how I caused that the river runs below ground level. It's very simple - I have a modular decomposable table and made one inside element.

kanion

To żółte to pianka motażowa, docięta do rzeki z plexi.
It is a yellow PUR foam, cut to the river of plexiglas.

kanion 2

Przykrywam to różnokolorową tkaniną (najlepsza jest żorżeta wiskozowa, jest tania, cienka, mocna, elastyczna i rozciagalna, brudoodporna i ma fakturę trawy w skali 1:100).
I cover it with a multi-colored fabric (viscose georgette is the best, cheap, thin, strong, elastic, dirt-resistant and has the texture of grass in 1:100 scale).

kanion8

Kanion musi być wytarczająco głeboki, aby umożliwiać przerzut jednostek wzdłuż biegu rzeki, poza polem widzenia przeciwnika w oddali. Niczym okop.
The canyon must be deep enough to allow for safe transiting of units along the river, out of LOS of enemy's units far away from river. Like a trench.

rury4

Rzeka musi być krzywa, coby jej koryto nie stało się strzelnicą, niepotrzebnie ograniczającą ruchy jednostek.
The river must be a curve, so her bed does not become a shooting range, unnecessarily restricting the movements of units.

kanion5

Można też wypełnić kanion lawą albo kwasem (albo wypełnić potencjalnie groźnymi miejscowymi zwierzętami wodnymi), co rodzić będzie problemy taktyczne
You can also fill the canyon with lava or acid (or fill in potentially dangerous local aquatic animals), which will cause some tactical problems.

rury3

Na pustyniach kanion można wysypać na dnie drobnymi kamyczkami i paroma suchymi trawkami imitując ued.
On the deserts the canyon can be fill with small stones and few dry plants to recreate wadi.

rury6

Jednostki brodzące w rzece są osłonięte jak w krzakach, ale muszą poruszać się wolniej. Nurt rzeki co turę przesuwa obiekty pływające, w mniejszym stopniu brodzące. Hydrofobowe kotoidy (Kzin/Kilrathi/Felids) niechętnie wchodzą do rzeki.
Units wading in the river are in soft cover, but move slower. Every round the river is pushing all floating and (to lesser extent) wading objects along its stream. Hydrophobic Felids (Kzin/Kilrathi) dislike swimming, and may disobey when ordered into the river.

rury2

Zrobiłem też wyloty kanałów ściekowych z odpowiednio przyciętych rurek PCV wypełnionych zabarwionym na czarno klejem dwuskoładnikowym, wklejając od tyłu parę szpilek do mocowania "wylotów" do pianki montażowej pod tkaniną. Wyloty kanałów łączą koryto rzeki z podziemną sieci tuneli (głównie ściekowych) pod miastem. Umożliwia to skryte przemieszczanie się do budynków, aczkolwiek tylko miejscowi partyzanci i Obcy nie muszą testować, czy nie zabłądzili.
I also did sanitary sever's outfalls with appropriately cut PVC pipe filled with black colored polymer glueing from behind a pair of pins - to attach "outlets" to PUR foam under the fabric. The outlets connect the river with the underground network of tunnels (mostly sanitary sewer system) beneath the city. This allows for hidden movement into buildings, although only the local militia and Aliens do not need to test whether or not strayed.

rury

rury10

rury9

Planuje kolejny element, bardziej skomplikowany - z kanałem/dokiem portowym do 20 mm WW2/pulp.
Planning another one, more complicated - the canal / dock port for 20 mm WW2/pulp.

rury7

Do zobaczenia!
See You soon!

niedziela, 11 maja 2014

Konkurs Modelarski Forum Strategie (VI edycja)

Chciałbym ogłosić rozpoczęcie VI edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być organizatorem.
I would like to announce the launch of the sixth edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an organizer . At least passive knowledge of polish language will be helfpul.

Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie:

Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym już po raz szósty przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników.

Malowanie prac potrwa do 7 września 2014 r. Potem nastąpi wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród. Czasu na malowanie jest więc sporo i można spróbować sił w każdej z trzech kategorii konkursowych.

To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl:
We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the sixth time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate.

Painting work will continue until September 7, 2014, then voting, selecting winners and awards ceremony. There is a lot of time to paint, and you can try your hand at each of the three categories of competition.


Informacja o kategoriach konkursowych, nagrodach i terminach:
Information about the competition categories , prizes and dates:
http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=13077


Regulamin konkursu:
Rules of the contest:
http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=12429


Dział konkursu na Forum Strategie, gdzie prezentowane są prace konkursowe:
Part of forum dedicated to Contest on Strategie.net.pl, with showcases the work of the competition :
http://strategie.net.pl/viewforum.php?f=231


Sponsorami nagród w konkursie są:
Sponsors of prizes in the competition are :












Serdecznie zapraszamy.
We wholeheartedly invite everybody (albeit passive at least knowledge of polish language would help)


Pytania i prośby proszę kierować do mnie via:
Questions and requests, please contact me via:
http://www.strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=10093

niedziela, 4 maja 2014

15 mm Powerarmoured mercenaries / Pancernowspomagani najemnicy - Part 2: Rebel Minis

Ciąg dalszy pancernowspomaganych najemników.
Powerarmoured mercenaries continued.

2. Zespól najemników: "ZIELONE GOLEMY"
2. Mercenary Squad: "GREEN GOLEMS"


CATs 006

FIGURKI

WildCAT i Tom CAT firmy Rebel Minis. Wyższe od przeciętnego człowieka, ale za drobne by schować w środku człowieka. Świetnie zaprojektowane, szczegółowe, genialnie wyważone (stoją same, bez żadnych podstawek), bardzo wyraźne odlewy, minimalne linie podziału, dwie pozy nóg (trochę za mało!), ręce w pełni ustawialne, bardzo wytrzymały metal, bardzo polecam. Nie dałem rady ich spinować, ale trzymają się bardzo mocno na klej dwuksładnikowy do metalu. Pojawiły się jeszcze Fire CATy, ale kupię dopiero jak dorobią nowe ustawienie nóg.


CATs 005

MINIATURES

Wildcat and Tom CAT made by Rebel Minis. Higher than the average person, but too small to be piloted by the human inside. Well-designed, detailed, brilliantly balanced (stand alone!, without any bases), very explicit casts, minimal mould lines, legs in two position (a bit too little, IMVHO), arms fully adjustable, very strong metal, highly recommend. I did not succeded to pin them, but two part epoxy glue did the work nicely and resistantly. Recently there are also Fire CATs, but I will buy them if new set of legs arrive.


CATs 004

MALOWANIE

Pomalowani błyskawiczną metodą washa na goły metal zmodyfikowaną nieco:
- bez podkładowania, sam umyty goły metal;
- Athonian Camoshade (zielony wash) Games Workshop (Valleyo Green Wash jest niestety za mało zielony, wygląda źle) bezpośrednio na goły metal dwukrotnie; kłopotliwe na duże płaskie powierzchnie mecha, w razie błędu można zeskrobać i powtórzyć;
- drybrush na kolanach Valleyo Silver (?).
- oczy Valleyo Red i Valleyo Red Wash
- pewnie jeszcze coś poprawię, może pociski z wyrzutni rakietowych...
Macie jakieś pomysły co bym mógł tutaj poprawić/domalować? Black/Gunmetal wash na spojenia? Plamy kamuflażu na tarczę?


CATs 003

PAINTING

Painted with lightning fast method of wash on bare metal slightly modified:
- no priming, just cleaned bare metal;
- Athonian Camoshade (green wash) Games Workshop (Valleyo Green Wash is, unfortunately, not enough green, it looks bad) directly on bare metal twice; cumbersome for large flat surfaces down in the event of an error, you can scrape and repeat;
- weathering by drybryshuing with Silver (?).
- Valleyo Red eyes with Valleyo Red Wash
- I supose something will be corrected, maybe missile in the launchers...
Any ideas, what else details should I paint? Black/Gunmetal wash to joints? Camo spots to shield?


CATs 002

NARRACJA

Ponieważ te figurki są za małe by zawrzeć w środku pilota, musiałem przyjąć jakieś wytłumaczenie. Otóż w moim świecie są one cyborgami w stylu Robocopa (zwłaszcza Robocop 2). Sterowane mózgiem okaleczonego weterana. Generalnie na polu bitwy są świetne, mogą się kryć za narożnikiem budynku, okopac się, czołgać, pływać, wspinać się na budynki, błyskawicznie biec. W moim systemi dysponują aż trzema kartami aktywacji. Dlatego też przyciagąją ogień wroga, są priorytetowym celem ostrzału przeciwnika. Jedyne czego nie potrafią to uspokajać cywilów, są za to świetne w ich zastraszaniu. Mają też inna gigantyczną wadę - wrogość opinii publicznej. Powszechnie uważa się, że mózgi w takich cyborgach muszą ześwirować (w Shadowrunie nazywało się to cyberpsychozą), dlatego też w większości demokratycznych państw takie cyborgi są zakazane. Jest to natomiast ulubiona broń korporacji, albowiem jest efektywna: mało wymagająca pod względem potrzeb transportowych (przestrzeń ładunkowa na statkach jest astronomicznie cenna, i efektywniej przewieźć na inne planety tonę cyborgów niż tonę żołnierzy z zaopatrzeniem), kwaterunkowych (w VR można sobie stworzyć całe wszechświaty; łazienek, stołówek ani sal treningowych nie potrzebują), środowiskowych i immunologicznych (mózg jest całkowicie odizolowany od środowiska, próżnia im nie straszna), rozrywkowych i dyscyplinarnych (z tubylcami płci odmiennej w niepożądaną komitywę nie wejdą). Ryzyko, że ześwirują i rozstrzelają wszystkich wokół jest zaś ryzykiem akceptowalnym, przynajmniej dla akcjonariuszy.

W celu ukrycia swojej tożsamości i ochrony swojej rodziny, po zcyborgizowaniu przyjmuja oni prawnie nowe fałszywe tożsamości, z nazwiskami opartymi najczęściej na postaciach literackich lub bohaterach filmowych. Moja drużyna nazywa się odpowiednio: Feyd-Rautha, Drago Museveni, Ra's Al Ghul, Keyser Soze.

Jeśli Rebel Minis w przyszłości doprodukuje nowe zestawy nóg, to dołączą FireCATy pod nazwiskami Grayson Burrows i Trel Skutu.

STORY
Because these figures are too small to be piloted by human inside, I had to take some explanation. Well, in my world they are cyborg Robocop style (especially Robocop 2). Controlled by the brain of crippled veteran. In general on the battlefield they are great, they can hid behind the corner, dig in, crawl, swim, climb buildings, fast run. In my system they have three activation cards. Therefore they attract enemy fire (so called fire magnets) and are are a priority objective of the enemy fire. The only thing it can not is to reassure civilians, however they are great in intimidation. Another giant flaw is public opinion hostility . It is widely believed that the brains in these cyborgs have to go crazy someday (in Shadowrun it is called a cyberpsychosis), therefore in most democratic countries such cyborgs are prohibited.

On the other hand, it is a favorite weapon of corporations, because it is effective: undemanding in terms of transportation needs (cargo space on starships is enormously valuable, and it is much more effective to carry on other planets a ton of cyborgs than a ton of soldiers with supplies), accomodations needs (in VR you can create entire universes; bathrooms, dining and training rooms are not needed), environmental and immunological needs (the brain is completely isolated from the environment even from vacuum), there will not be problems with entertainment and discipline (there is no risk of dangerous fraternization with the natives of the opposite sex). The risk that they go postal and shoot everybody around is an acceptable risk, acceptable at least to shareholders.

In order to conceal their identity and protect their families, after cybogization they legally take new false identity, with names based on literary or film characters. My teammembers are called, respectively: Feyd - Rauth, Drago Museveni, Ra's Al Ghul and Keyser Soze.

If Rebel Minis in the future will produce new sets of legs, the squad will be reinforced by FireCATs under the names of Grayson Burrows and Trel Skutu.


A teraz chłopaki tańczą kongę (albo "Jedzie pociąg z daleka"):
And now for Conga line dance (yes, cyborgs like dancing!):

CATs 007
CATs 001

Warto rzucić okiem na tych cybernajemników:
Take a look at those merc cyborgs:
http://minimetalmayhem.blogspot.com/2011/11/assault-cyborgs.html

Mam nadzieję, że się Wam podobało!
Hope You like them!

niedziela, 27 kwietnia 2014

15 mm Powerarmoured mercenaries / Pancernowspomagani najemnicy - Part 1: GZG

Czasem do zachowania równowagi (tzw balansu) gry brakuje dosłownie jednej-dwóch drużyn, np. w szturmie na pozycje umocnione, albo przebiciu się na drugą stronę stołu. Czasem potrzebujemy jednej-dwóch nietypowych drużyn celem zachowania sensu gry, np nieoficjalne wsparcie rebelii w obcym państwie, korporacyjne wrogie przejęcie, stłumienie buntu górników czy rozbicie pokojowych demonstracji. Przydatny nieprzetłumaczalny termin - plausible deniability. Właśnie wtedy przydają się najemnicy. Najemnicy są z zasady dobrze wyszkoleni, dobrze wyposażeni (czasem w sprzęt nielegalny w świetle prawa międzynarodowego), przywykli do walki z przeważającym liczebnie przeciwnikiem, ale drodzy.

Na początku mojej przygody z 15 mm SF, gdy uczyłem się malować tak malutkie figurki, nie chciałem znisczyć całych plutonów Zacząłem od malowania pojedynczych drużyn najemników, dla wprawy. Pierwsze koty za płoty.


Sometimes to keep a game in balance You miss one or two spare teams, in scenarios such as the assault on fortified positions, or blitzkrieg to the other side of the table. Sometimes we need one or two unusual teams in order to preserve sense of games, in such scenarios as informal support for the insurgency in a foreign country, corporate hostile takeover, the suppression of the rebellion of miners or the breakdown of peaceful demonstrations. Plausible deniability. Then use mercenaries. Mercenaries are generally well-trained and well-equipped (sometimes in equipment illegal under international law), used to be outnumbered, but they are expensive.

At the beginning of my adventure with 15 mm SF, when I started to learn how to paint so tiny figurines, I did not want to destroy entire platoons with the bad painting, so I began by painting individual teams mercenaries, for practice. So please don't laugh.


1. Zespól najemników: "ZŁOTE ZBROJE"
1. Mercenary Squad: "GOLDEN ARMOURS"

Złote zbroje 002

FIGURKI

firmy Ground Zero Games stare FSE Power Armours (kod SG15-F03). Za małe niestety w związku z tzw. scale creep, mało anatomiczne, wyraźne odlewy, mało i nudne pozy, trochę linii podziału, wytrzymałe, nie polecam. Musiałem się narobić przy konwertowaniu, bowiem ramiona pękały przy obracaniu nawet pomimo nacinania dookoła ramion, trzeba było pinować ramiona. Generalnie gra nie warta świeczki. Zestaw ma już kilkadziesiąt lat, kupiłem go kilkanaście lat temu, co go trochę tłumaczy.


MINIATURES

made by Ground Zero Games old FSE Power Armours (code SG15-F03). Unfortunately too small due to the scale creep, little anatomical, clear castings, few and boring poses, some dividing line, durable, not recommended. It was very difficult to convert, because theirs arms were bursting at the rotation despite cutting around the shoulders, it was necessary to pin shoulders. In general, effort is not worth it. Kit already has dozens of years, I bought it more then a ten years ago, which explains it a bit.


Złote zbroje 003

MALOWANIE

Malowanie jest wyjątkowo słabe, wiem, ale to moje pierwsze figurki w 15 mm. Po kilku latach było juz nieco lepiej.
Pomalowani błyskawiczną metodą washa na goły metal zmodyfikowaną nieco:
- bez podkładowania, sam umyty goły metal;
- Valleyo Sepia (?? chyba) Wash bezpośrednio na goły metal dwukrotnie; kłopotliwe na duże płaskie powierzchnie mecha, w razie błędu można zeskrobać i powtórzyć;
- drybrush na kolanach Valleyo Silver (???).
Kiedyś ich może przemaluję, ale to są tak słabe figurki, że szkoda mi mojego czasu.

PAINTING

Painting is extremely weak, I know, but this were my first figures in 15 mm. After a few years I improved a bit. Painted with lightning fast method of wash on bare metal slightly modified:
- no priming, just cleaned bare metal;
- Valleyo Sepia (??? I suppose) Wash directly on bare metal twice; cumbersome for large flat surfaces, in case of error just scrape and repeat;
- weathering by drybryshuing with Silver (???).
Maybe in the future I will repaint them, but those are so bad figures I would regret the time I would have to spend on repainting.

Złote zbroje 004

NARRACJA

Ponieważ te figurki są za małe i wyglądają naprawdę staroświecko, musiałem stworzyć jakieś wytłumaczenie. Otóż w moim świecie są one przestarzałymi pancerzami pierwszej generacji. Pancerze te są odporne i solidne, ale też powolne, mają ograniczone pole widzenia, brak kamuflażu, brak systemów samoleczenia pilota oraz przeciekający reaktor. I na dodatek celem zaoszczędzenia przestrzeni (niczym w pierwszych cżołgach) oficjalnie pasują jedynie na bardzo drobnych Azjatów. A nieoficjalnie, zaprojektowano je pod dzieci. Dzieci pozbawione przez dorosłych dzieciństwa, starości, litości i zdrowego rozsądku, w zamian obdarzone przyspieszającymi dziecięcy refleks narkotykami i abonamentem VR na Disney Channel oraz desensytyzujące krwawe gry sieciowe. Po kilku dziesiątkach lat służby i pilotów, kilku przekroczonych resursach i zmianach przynależności państwowej zostały wykradzione z huty złomowej i trafiły do firmy najemniczej, a wraz z nią do odległych kolonii, gdzie w pełni docenia się łatwość ich naprawy oraz anonimowość. Dziecięcych pilotów też nie brakuje. Przyszłość nie wyglada cukierkowo, przykro mi bardzo.

Co ciekawe, w naszych grach mają zadziwiająco długą przeżywalność na polu bitwy. Z racji swojej odporności, małych zdolności zaczepnych i powolności, jak i dziecięcych pilotów często są oszczędzane do samego końca.

STORY

Because these figures are too small and look really old-fashioned, I had to create some sort of explanation. Well, in my world , they are the first generation, obsolete powered armors. The suits are resistant and robust, but also slow, have a limited field of view, no camouflage, no self-healing systems and a leaky reactor. And on top of that in order to save space (like in the first tanks) they officially fit only for a very small Asians. Unofficially, they were designed for children. Children deprived - by adults - of childhood, old age, compassion and common sense, in return gifted with reflex-accelerating drugs and VR-subscription on the Disney Channel and desensitizing bloody online VR games. After a few tens of years of service and of the teen pilots, few exceeded service lives and changes of nationality they have been stolen from the scrap steel mill. Went to the mercenary company and taken to distant colonies where the ease of repair and anonymity is fully appreciated. There is also no shortage of children pilots. The future is grim, really sorry.

Interestingly, in our games they survive remarkably long on the battlefield. Because of theirs resistance, small offensive ability and slowness, as well as children's pilots are often spared until the very end.


Złote zbroje 001

CDN
TBC

niedziela, 13 kwietnia 2014

WW2 Chain of Command AAR in 20 mm


Ostatnio z Michaelem Lando rozegraliśmy partyjkę w modny ostatnio system Chain of Command produkcji TooFatLardies. Jestem gorącym fanem poprzednich systemów tej zacnej i innowacyjnej firmy, zwłaszcza IASBM (I Ain't Been Shot Mum) i TW&T. Ich filozofia wargamingu jest bardzo zbieżna z moją. Wystarczy powiedzieć, że mój autorski system, który ewoluował przez lata niezależnie od TFL wychodząc z tych samych źródeł (Band of Brothers) doprowadził do podobnego rezultatu. Great minds think alike.

Recently with Michael Lando we played a game in the trendy system Chain of Command TooFatLardies production. I am a strong fan of the previous systems of this respectable and innovative company, especially IASBM (I Ain't Been Shot Mum) and TW&T. Their philosophy pf wargaming is very consistent with mine. Suffice it to say that my own system that has evolved over the years, regardless of TFL, starting from the same sources (Band of Brothers) led to a similar result. Great minds think alike.

Południowo wschodnia Polska 1944. Pluton regularnych Grenadierów (Michael von Lando) vs pluton regularnych Tankodesantników , uzbrojonych w pepesze i wspartych Komisarzem (którego nie zdążyłem wystawić). Przeprowadzaliśmy rozpoznanie bojem (scenariusz Patrol) na stacji kolejowej na ziemi niczyjej, lato 1944, Galicja. Michał wygrał ze mną Fazę Patroli, ale nadrobiłem to nieco lepiej rzucając, toteż startowałem z nieco lepszym Morale i początkową Inicjatywę.
Scenario Patrol. Southern Eastern Poland 1944. German Regular Platoon (Michael Lando) vs Soviet Regular Tankodesantik SMG Platoon (me) reinforced with Commisar (undeployed). I have lost Patrol Phase to Michael ingenuity, but a slightly better rolled for Morale and starting Initiative.
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 001
Całość trwała jedną Turę - nie było 66, a kości 55555 nie zdążyliśmy zmontować. Gra była dość krótka.
Whole game lasted one turn - there was no 66, and we did not have time to assemble Chain Of Command. Game was quite short.
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 002
Michał stopniowo zbudował (faza patroli, zredukowanie jednej mojej drużyny, zepchnięcie ogniem) lukę w środku moich linii i uderzył tam sekcjami grenadierów (chcąc przejąć środkowy jump-off point), mądrze blokując mnie zostawionymi z tyłu sekcjami MG42 na Overwatchu. Trochę niekorzystnie Feldfebel Michael von Landau pozostał na skrajnej flance z jednym MG42.
Michael gradually built gap in the middle of my line (during patrol phase, reducing one of my teams, pushing with the fire) and hit with sections of Grenadiers (so to take over the middle jump-off point), wisely blocking me with all MG42 on Overwatch. A little negative Feldfebel Michael von Landau was moved to the extreme left flank, supporting only of one MG42.
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 005a
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 006
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 011a
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 007
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 022
Z kontry z bliska moi tankodesantnicy dowodzeni przez lejtnanta Umpapowa wystrzelali dwie sekcje strzeleckie sprowadzając Morale faszystów do bodajże 6 i powodując wycofanie się Niemców zanim nastąpił szturm na dowództwo.
In close combat my tankodesantnics counterattacked, led by Lieutenant Umpapow himself - two sections of Grenadier was shot, bringing fascists' Morale to perhaps 6 and caused German's withdrawal to avoid assault at HQ.
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 003
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 015
Mogło być różnie, bo prawie na pewno miałbym wystrzelaną jeszcze jedną całą drużynę, przygwożdżoną na środku placu w ogniu krzyżowym dwóch MG 34 i ostatniej sekcji strzeleckiej. Byłby prawdopodobnie remis.
It could go very differently, because I would almost certainly would lost of yet another whole team, pinned down in the middle of the square in the crossfire of two MG 34 and the last section of the grenadiers. Would probably be a draw.
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 012
AAR luty 2014 Lando vs Umpapa 008

Plusy, moim skromnym zdaniem:
- realistyczny;
- logiczny;
- innowacyjna faza patrolowa;
- przyjemna, [poprawione po dyskusji na TMP] historyczna, pomimo, iż na pierwszy rzut oka nienaturalna rola „jump-off points”;
- dobrze odzwierciedla chaos pola walki;
- dość dobrze odzwierciedla kluczową rolę podoficerów i młodszych oficerów jak motorów akcji;
- brak nierealistycznych zasad dywersyfikujących nacje, zamiast tego różnice wynikające z historycznej taktyki;
- podkreślona rola rezerwy, co bardzo rzadkie w systemach na tym poziomie;
- podkreślona rola zasłony dymnej i lekkich moździerzy;
- rewelacyjne wsparcie ze strony autorów, szybkie odpowiedzi, stały blog (chociaż niestety trudny do nawigacji i bez tagów);
- pomysłowa abstrakcja rozgrywki, np. wprowadzenie drużyn z rezerwy na pole bitwy ułatwia adiutant (abstrakcyjna opcja, nie występuje jako figurka) a utrudnia (w pierwszej turze) sowiecka nawała ogniowa.

IMVHO Pros:
- realistic;
- logic;
- the innovative patrol phase ;
- at first glance unnatural, though enjoyable role of "jump- off points", they are fun [EDIT after discussion at TMP] and seems historical;
- well reflects the chaos of the battlefield;
- fairly well reflects the key role of non-commissioned officers and junior officers as an action engines;
- no unrealistic rules diversifring the nations, instead of differences resulting from historical tactics;
- underlined the role of the reserve, which is very rare in the system at this level;
- underlined the role of the smoke screen and light mortars;
- superb support from the authors, quick response, steady blog (although without tags difficult to navigate;
- ingeniously abstract gameplay, such as the deployment from the reserve is made easier by adjutant (abstract option, there is no figure) and made difficult (in the first round) by Soviet pre-game barrage.


Minusy, moim skromnym zdaniem:
- nieprzejrzysty, zawiły i niekompletny podręcznik;
- za dużo rzutów kośćmi, przynajmniej dla mnie;
- mechanika aktywacji kostkami skłania do tworzenia określonych zestawów zespołów (aktywowanych 1) i drużyn, co czyni grę niekiedy nierealistyczną;
- mechanika aktywacji jest miejscami irytującą, jak np. brak jakiegokolwiek użytecznego sposobu wykorzystania wyrzutu pojedynczej lub poczwórnej„6”;
- nieuniknięcie niestety typowej dla wielu gier ahistorycznej taktyki umieszczania dowódcy (sekcji dowodzenia) samotnie pomiędzy drużynami w zasięgu dowodzenia i linii wzroku sąsiednich jednostek – w rzeczywistości dowódcy nigdy nie oddalali się od jakiejś drużyny, tylko między nimi przeskakują, na szczeście takie ahistoryczne sytuacje zdarzają się dużo rzadiej w CoC niż w wielu innych systemach;
- brak roli gońców (aż się prosi wykorzystać gońców jako narzędzie abstrakcyjnie wspomagające dowodzenie);
- niezrównoważenie wszystkich opcji Kości Dowodzenia (CoC Dices) – skoro najczęściej wykorzystuje się ją jako Koniec Tury, może należałoby zdywersyfikować koszt wykorzystania różnych supermocy, liczony w ilości zgromadzonych „piąteczek”? Np. aktywacja drużyny poza turą kosztowałaby pięć „piąteczek” , zaś zespołu tylko cztery „piąteczki”?

IMVHO Cons:
- opaque, convoluted and incomplete manual (where are the rules for commisars? in FAQ, but not in the rules);
- too many dice rolls, at least for me;
- mechanical activation with the dice leads to specific sets of teams & section (f.ex. it is better to have at least one separate team), which makes the game sometimes unrealistic;
- mechanics of activation is annoying sometimes, such as the lack of any useful way to use single "6";
- falling into a trap (typical of many games) of ahistorical tactics of placing senior commander alone between (and in LOS of) sections - in fact the commander very rarely walks away from his sections, he usually moves with them just switch from one to another; however those ahistorical situation arose less often then in other rules (in many, many other rules such situation is typical, which is really strange);
- lack of role for runners (begs for using them as an abstract tool to assist in the command);
- imbalance all options CoC Dices - since the most powerful and most often is End a turn, perhaps the cost of using CoC Dice superpowers should be diversified, counting in numer of accumulated "fives"? For example, interrupting an opponents's Phase with a single infantry Team would deduce four "fives", and with single Section would deduct five "fives"?


Podobało się nam, i może jeszcze zagramy. Dziekuję Michałowi za grę jak i za wagony!
We like it, and I hope we play it again. I would like to thanks Michael for a good game and for trains too!

Bez wsparcia techniczno-telefonicznego (gorąca linia do AWu) byłoby krucho. AWu, powinieneś założyć taki płatny telefon: 0900 *** Porady dla wargamingowców - wszystkie zasady do każdego systemu - 24/7/356. Dzięki stary! Przy okazji polecam Jego blog: http://waristheh-word.blogspot.com/
Special thanks to AWu, without his phone consultation game would be much more difficult. I wish everybody such friend! I gladly recommend His blog: http://waristheh-word.blogspot.com/.

EDIT: Pole butwy wygląda na sterylne, nie wystawialiśmy krzaczków, płotów, barykad etc by nie zagracać stołu i ułatwić pierwszą grę.
EDIT: Battlefield seems a bit sterile, I know, but we did not put all the bushes and fences to not overcrowd the table and make it easier for a first time with new system.

To są głównie budynki H0. Lasy mają w środku wysypane "liścmi" (zużytą herbatą) obszary niewidoczne z zewnątrz, bez LOS na zewnątrz.
Those are H0 mostly buildings.Forests have delineated with "leaves" (used tea, mostly) internal areas with no line of sight to the external world.

Poprawione po dyskusji z Autorem na TMP.
Edited due to discussion with The Author at TMP.

Do zobaczenia!
See You soon!

niedziela, 30 marca 2014

Papier-mâché SF city part 2

Witam znowu. W poprzednim wpisie pokazalem budynki SF. Zadano mi parę pytań. Stąd dzisiaj chciałbym podkreślić ich łatwość przechowywania. JEDNA W DRUGĄ!
Welcome again. In the previous post I showed SF buildings. I was asked a few questions. Thus today I would like to emphasize their ease of storage. THEY ARE SO STACKABLE!
makieta SF 1
Mała elektrownia mieści się w dużej - musisz opanować obydwie, aby odciąć dopływ prądu do systemów obrony miasta.
Small powerplant goes into large one - you need to secure both to shut off the power to the defense systems of the city
makieta SF 4a
Wygodne jest też to, iż obrońca ukrywający sie w budynkach nie musi wykorzystywać żadnych metod maskowania. Wystarczy, że przed grą fizycznie ukryje całe oddziały w (pod) budynkach.
It is very convenient that the defender hiding in the buildings do not have to use any methods of masking. Before the game he just physically hide all units in (under) the buildings.
makieta SF 5a
Wszystkie domy jednorodzinne są podobne. Choć niektórzy właściciele mogą być lepiej uzbrojeni albo zaminować drzwi.
All the houses are similar. While some owners may be better armed or mine the door.
makieta SF 6

Otwory drzwi są zrobione z kartonowych ramek po znacznikach do gier (konkretnie znaczniki Distant Suns z FFG Twilight Empire 3ed, rewelacyjna gra, tylko trochę się dłuży). Drzwi z kartonu po mleku doklejone od wewnątrz. Zdjęcia z budynków w trakcie budowy
Door openings are made from cardboard frames after the boardgame's tokens (specifically Distant Suns tokens from FFG Twilight Empire 3ed - BTW great game, albeit a bit too long). The door of the milk carton stuck on the inside. Old photos from construction of those buildings:
plansza sci-fi 15 mm 011
plansza sci-fi 15 mm 037
plansza sci-fi 15 mm 044
plansza sci-fi 15 mm 049
Budynek koszar mieści się w budynku gubernatora (szef ostro hamuje swoim Fordaihatsu).
Barracks goes into gubernatory palace (gubernator loves landing dynamic with his new Fordaiahtsu).
makieta SF 3
Pancerne włazy zrobione z szpulek starych kaset magnetofonowych.
Armored hatches made of spools of old cassette tapes.
wlaz2
wlaz
Do zobaczenia! Następną razą (jak mawiał Kwinto): żólta armia!
See You soon! Next time, yellow army!