czwartek, 4 września 2014

15 mm canyon / kanion

gra Mat vs Grześ 008
Zadano mi pytanie, jak sprawiłem że rzeka biegnie poniżej poziomu terenu. To bardzo proste - mam modułowy rozkładalny stół i dorobiłem jedną wkładkę do środka.
I was asked a question how I caused that the river runs below ground level. It's very simple - I have a modular decomposable table and made one inside element.

kanion

To żółte to pianka motażowa, docięta do rzeki z plexi.
It is a yellow PUR foam, cut to the river of plexiglas.

kanion 2

Przykrywam to różnokolorową tkaniną (najlepsza jest żorżeta wiskozowa, jest tania, cienka, mocna, elastyczna i rozciagalna, brudoodporna i ma fakturę trawy w skali 1:100).
I cover it with a multi-colored fabric (viscose georgette is the best, cheap, thin, strong, elastic, dirt-resistant and has the texture of grass in 1:100 scale).

kanion8

Kanion musi być wytarczająco głeboki, aby umożliwiać przerzut jednostek wzdłuż biegu rzeki, poza polem widzenia przeciwnika w oddali. Niczym okop.
The canyon must be deep enough to allow for safe transiting of units along the river, out of LOS of enemy's units far away from river. Like a trench.

rury4

Rzeka musi być krzywa, coby jej koryto nie stało się strzelnicą, niepotrzebnie ograniczającą ruchy jednostek.
The river must be a curve, so her bed does not become a shooting range, unnecessarily restricting the movements of units.

kanion5

Można też wypełnić kanion lawą albo kwasem (albo wypełnić potencjalnie groźnymi miejscowymi zwierzętami wodnymi), co rodzić będzie problemy taktyczne
You can also fill the canyon with lava or acid (or fill in potentially dangerous local aquatic animals), which will cause some tactical problems.

rury3

Na pustyniach kanion można wysypać na dnie drobnymi kamyczkami i paroma suchymi trawkami imitując ued.
On the deserts the canyon can be fill with small stones and few dry plants to recreate wadi.

rury6

Jednostki brodzące w rzece są osłonięte jak w krzakach, ale muszą poruszać się wolniej. Nurt rzeki co turę przesuwa obiekty pływające, w mniejszym stopniu brodzące. Hydrofobowe kotoidy (Kzin/Kilrathi/Felids) niechętnie wchodzą do rzeki.
Units wading in the river are in soft cover, but move slower. Every round the river is pushing all floating and (to lesser extent) wading objects along its stream. Hydrophobic Felids (Kzin/Kilrathi) dislike swimming, and may disobey when ordered into the river.

rury2

Zrobiłem też wyloty kanałów ściekowych z odpowiednio przyciętych rurek PCV wypełnionych zabarwionym na czarno klejem dwuskoładnikowym, wklejając od tyłu parę szpilek do mocowania "wylotów" do pianki montażowej pod tkaniną. Wyloty kanałów łączą koryto rzeki z podziemną sieci tuneli (głównie ściekowych) pod miastem. Umożliwia to skryte przemieszczanie się do budynków, aczkolwiek tylko miejscowi partyzanci i Obcy nie muszą testować, czy nie zabłądzili.
I also did sanitary sever's outfalls with appropriately cut PVC pipe filled with black colored polymer glueing from behind a pair of pins - to attach "outlets" to PUR foam under the fabric. The outlets connect the river with the underground network of tunnels (mostly sanitary sewer system) beneath the city. This allows for hidden movement into buildings, although only the local militia and Aliens do not need to test whether or not strayed.

rury

rury10

rury9

Planuje kolejny element, bardziej skomplikowany - z kanałem/dokiem portowym do 20 mm WW2/pulp.
Planning another one, more complicated - the canal / dock port for 20 mm WW2/pulp.

rury7

Do zobaczenia!
See You soon!

2 komentarze: