czwartek, 2 stycznia 2014

15 mm & 20 mm Aliens / Obcy

Obcy 005

Uwaga: nie jestem w żaden sposób, zwłaszcza materialnie, powiązany z jakąkolwiek firmą produkującą figurki. W fortunnej, acz nieprawdopodobnej sytuacji otrzymania figurek za darmo lub ze zniżką, na pewno o tym otwarcie poinformuję we Wstępie.


Disclaimer: I am in no way affiliated to any miniatures producers nor I profit financially or in any other way from sharing my views. In fortunate but improbable case I ever receive any miniatures for free or with a discount, I will openly inform about it in Introduction.

WSTĘP (można pominąć)

Są takie figurki, które powinien posiadać w swojej kolekcji każdy szanujący się wargamer.

Figurki uniwersalne, ponadczasowe, pasujące do prawie każdej scenografii i epoki, do prawie każdego typu rozgrywki. Pozwalając ekspotencjalnie poszerzyć zakres gier, nietypowo wykorzystać dowolne posiadane historyczne i ahistoryczne figurki i tereny (mogą być niepasujące!), w grach zarówno typowo bitewnych jak i przygodowych - dla tych przyjaciół lub członków rodziny, którzy nie znoszą gier bitewnych, a chęnie zagrają w "RPG na stole" czy inne rozgrywki typowo pulpowe.

INTRODUCTION (can be omitted)

There are some figures that every serious wargamer should have in his collection.

Universal, timeless, figures, suitable for almost any scenery and century, almost every type of game.
Figures allowing for expanding the range of games, unusual use of any historical and ahistorical figures and terrain ( may be mismatched!). In both wargames as well as adventure games - for those friends or family members, who do not tolerate wargames albeit gladly play " RPG on the table " and other gameplay typical of the pulp.

Moja subiektywna lista figurek "must have":

1. Zaczynajmy w imię Boże, zatem zakonnicy i kapłani różnych wyznań, w tym rabin
2. Golem i roboty
3. Szaleni kultyści, czarownicy, też w trakcie krwawej ofiary
4. Szaleni naukowcy
5. Ninja i assasyni
6. Lew, niedźwiedż, goryl i krokodyl.
7. Stado psów, szczurów oraz nietoperzy
8. Dinozaury 
9. Smok (jeden wystarczy)
10. Mumie, zombie, szkielety i duchy 
11. Wampiry 
12. Wilkołak, Wendigo i Yeti 
13. Obcy z filmu Obcy
14. Predator z filmu Predator
15. Szaraki (znaczy się UFOki)
16. SG1, Goualds i  Jaffa z serialu Gwiezdne Wrota
17. Cthulu i inne demony
18. James Bond, gdybym zbierał figurki współczesne
19. Conan, gdybym zbierał starożytność
20. Last but least,  podróżnicy w czasie i poszukiwacze przygód: Indiana Jones & Lara Croft.


DODANO:


21. Agents Moulder i Scully
22. Wielki Biały Myśliwy - w stylu łowcy z Jumanji
23. Detektyw
24. Reporter
25. Profesor

DODANO:

26. Szlachetni i szatańscy arystokraci (cylinder, pince-nez, laska i frak)
27. Wierni słudzy, tubylczy i tambylczy
28. Damy w opałach: przywiązane do krzesła; dźwigane na plecach osiłka w zrolowanym dywanie; tuż przed ofiarowaniem na ołtarzu szalonego czarownika
29. Yeti/Sasquatch
30. Tajemniczy zamaskowany Pogromca przestepców, z rapierem i rewolwerem, koniecznie w płaszczu i kapeluszu
31. Mafia, gangsterzy, Yakuza, Triada, Tong.
32. Policjanci

My subjective list of figures "must have" :

1. Let's start in the name of God, so: monks, priest and rabbi
2. Golem, Frankenstein's monster and robots
3. Mad cultists, aklso during sacrifice and sorcerers/witchdoctors 
4. Mad scientist
5. Ninja and assasins 
6. The bear, the lion, the crocodile and the gorilla.
7. Herds of dogs, rats and bats
8. Dinosaurs
9. Dragon (one is enough)
10. Mummies, zombies, skeletons and ghosts 
11. Vampires
12. Werewolf, Wendigo and the Yeti 
13. Alien from the movie Alien
14. Predator from the movie Predator
15. Grays ( I mean UFO)
16. SG1, Goualds and Jaffa from the serie Star Gate,
17. Cthulu and other demons
18. James Bond, if I were collecting modern
19. Conan the Barbarian, if I were collecting antiquity
20. Last but least, the time traveler and adventurers (archeologist/anthropologist) like Indiana Jones or Lara Croft


ADDED:
21. Agents Moulder and Scully
22. The Great White Hunter - Hunter style of Jumanji, cork helemt and elephant rifle
23. Detective
24. Reporter, with flash camera
25. Professor

ADDED:
26. Noble/evil aristocrats, top hats&tails, pince-nez & fancy cane
27. Loyal native and nonnative servants
28. Damsel in distress: chained to chair; transported in rolled carpet by strong thug; during sacrifice
29. Yeti/Sasquatch
30. Masked Shadowlike avenger/crimefighter with rapier and revolver, cloak and stetson neccesary
31. Gansters, mafia, mobsters, Yakuza, Tong, Triada.
32. US-policemen.


Oczywiście - figurki w swojej ulubionej skali. Moją ulubioną uniwersalną skalą jest 1:72 / 20 mm (z wielu powodów, o których kiedy indziej) za wyjątkiem SF. SF w 20 mm występuje znikomo, zwłaszcza w porównaniu z ogromnym wyborem w 15 mm. Jeśli SF to w 15 mm. Dlatego wolę, aby powyższe nieludzkie figurki (takoż tereny) pasowały zarówno w 15 jak i 20 mm.

Zaczniemy od figurek Obcych.

Of course - miniatures in Your favorite scale. My favorite is the universal scale of 1:72 / 20 mm ( for many reasons, of which another time), except for SF. Sci-Fi in 20 mm is minimal, especially in comparison with a huge variety of 15 mm. If sci-fi, then 15 mm. Thus I prefer if the above non-human miniatures (and terrain) fit both the 15 as well as 20 mm.

Let's start with Aliens.

Obcy 006

FIGURKI

Wyprodukowane przez ‎Khurasan Miniatures‎ pod nazwą Space Demons. Genialne. Idealna rzeźba. Wiele póz, konwertowalnych - każdy z mojej setki Obcych różni się ustawieniem głowy czy ogona. Wytrzymałe choć miekkie. Prawie nie ma linii podziału. Bardzo, bardzo, bardzo polecam!

Obcy 002

FIGURES

Manufactured by Khurasan Miniatures‎ called Space Demons. Brilliant. Perfect sculpts. Many poses, convertable - each of my hundred of Alien has different position of the head or the tail. Durable but soft. Almost no dividing line. Very, very, very recommended!

Obcy 001

Figurki pasują do 15 mm (np.: Brigade Models i GZG) ...
Figures are compatible with not only 15 mm (f.ex. Brigade Models and GZG)...

Obcy 011
                                                                          "Hey, You! Do not pull Her tail!"
Obcy 012

...ale całkiem dobrze pasują również do 20 mm (porównanie z 1:72 Italieri i Revell)
...but also 20 mm (comparison to 1:72 Italieri and Revell):

Obcy 010
Obcy 009

MALOWANIE   PAINTING


Obcy farby 019
Genialną w swojej prostocie, niezawodności
i szybkości metodą wymyśloną i opisaną przez
Cacique Caribe na TMP. Wszystko
co potrzeba jest na zdjęciu obok (serio!):

Najtrudniej było znaleźć odpowiedni spray.
Po wielu, wielu próbach znalazłem idealną farbę
w sprayu: samochodowy spray Hyundai CN
Atlantic Blue Metalic(CB: 250-B863).
Granatowy, metaliczny, ale bez wyraźnych
punkcików iskierek, bez ziarnistości.

1. Spray
2. Black Wash Valleyo
3. Lime Green Valleyo niekiedy na kły i rany
4. Lakier, błyszczący.
5. Podstawkowanie.

With  the method invented and described by
Cacique Caribe at TMP - brilliant in its
simplicity, reliability and speed. All you need is
on the picture to the left (seriously!): 

The hardest part was to find a suitable spray.
After many, many attempts I found the perfect spray:
car spray Hyundai CN Atlantic Blue Metallic
(CB: 250-B863). Navy blue, metallic, but
without clear dots sparks, without visible granularity.

1. Spray
2. Black Wash Valleyo
3. Lime Green Valleyo at gnaws and wounds
4. Glossy varnish
5. Basing.Obcy 003
Obcy 008

WNIOSKI
Jeśli zbierasz figurki mniejsze niż 28 mm a wieksze niż 6 mm, musisz je mieć.

CONCLUSIONS

If you collect figurines of less than 28 mm and larger than 6 mm, you must have them.

gra Mat vs Grześ 008
gra Mat vs Grześ 007
gra Mat vs Grześ 001

Chętnie poszerzę powyższą listę "must have" o Wasze pomysły. Do zobaczenia!
I will be more then happy to include Your ideas to the above list of "must have". See You!
5 komentarzy:

 1. Dodałbym jeszcze agentów w stylu Mouldera i Scully, łowcę z Jumanji, detektywa reportera i profesora

  OdpowiedzUsuń
 2. Dodano /Added.

  Dziękuję / Thank You.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie wiesz czasem, co się dzieje z ‎Khurasan Miniatures? Stronka nie działa, a mam apetyt na obcych (tak, znów przez Ciebie ;)

   Usuń
 4. On co pewien czas wyłącza stronę aby nadgonić zamówienia, można ją podejrzeć na waybackmachine np. Spokojnie na pewno wróci. :)

  OdpowiedzUsuń