niedziela, 26 stycznia 2014

15 mm SF Armia Czerwieni / 15 mm sci-fi Army of Red

Armia Czerwieni 021
Armia Czerwieni 049Witam. Dzisiaj przedstawię moją 15 mm Armię Czerwieni SF (z błęktinymi wielkimi wizjerami, albowiem są to kolory dopełniające się). Armię Czerwieni, nie zaś Armię Czerwoną byłego ZSRS, zważcie. Jest to armia symetryczna wobec mojej poprzednio przedstawionej Niebieskiej Armii (symetryczna, czyli pozwalająca porwadzić równorzędne bitwy, choć Armia Czerwieni jest przeznaczona raczej dla gracza broniącego się).

Welcome. Today I will present my 15 mm SciFi Army Of Red (with big trueblue visors, because those are complementary colors). Please notice: Army Of Red, not the historical Red Army of former USSR. This army is balanced against my previously presented Blue Army (allows for symmetrical  battles, although Red Army is intended rather for the defending player). 

MALOWANIE

Jeśli czytaliście wcześniejsze wpisy, mogliście zauważyć, że jestem miłośnikiem speedpaintingu. Zaplanowanego i przemyślanego. Z szeroką kwerendą.

Jako równoważnego przeciwnika dla uprzednio przedstawionej Niebieskiej Armii potrzebowałem Armii Czerwieni. Spośród znalezionych Armii Czerwieni najbardziej spodobała mi się armia MrHarolda pokazana na TMP. Ponieważ Jego metoda wydała mi się zbyt pracochłonna, na TMP dyskutowałem o jej uproszczeniu. Po wypróbowaniu paru wersji, musiałem zrezygnować z Army Painter Quick Shade, jako że ostateczny efekt był za ciemny, a drybrushowanie na lakierze było zbyt trudne.

1. Army Painter Pure Red Primer - spray w puszce (świetnie kryje, jeśli trzymać się instrukcji)
2. Valleyo Red Wash (niestety w rzeczywistości wiśniowy)
3. Drybrush Army Painter Pure Red
4. Rozjaśnienie mieszanką Army Painter Pure Red  z odrobiną bieli (pomarańcz byłby chyba lepszy)
5. Wizjery i broń ciężka na czarno
6. Broń strzelecka Valleyo Gunmetal
7. Na wizjerze błękitny "klejnot' (najdłuższy i najfajniejszy etap).
8. Lakier błyszczący Valleyo (coby wash łatwiej spływał)
9. Valleyo Black Wash (nie lubię tego washu, więc spróbowałem wszystkiego łącznie z atramentami Windsor, autorskimi wynalazkami i washami - brrr- Games Workshop)
10. Kalkomanie GHQ na naramienniki i plecy dowódców drużyn i mechy (trochę za małe)
11. Ponownie lakier błyszczący Valleyo (lubię wytrzymałość)
12. Lakier matowy Valleyo

Z efektu jestem niezbyt zadowolony, ale trudno. Muszę znaleźć lepszy czerwony wash...

PAINTING 

If you read the previous posts, you may have noticed that I am a lover of speedpainting.Planned and deliberate. With a broad query.

As an equivalent opponent for the previously presented Blue Army, I needed.Army of Red. Among all the Armies of Red  found I liked best  army of MrHarold shown at TMP. His method seems to me a bit too laborius, so I discussed with fellow TMPers  about simplifying it. After trying a couple of versions, I had to resign from the Army Painter Quick Shade, as the final effect was too dark, and drybrushing was too difficult.
 
1. Army Painter Pure Red Primer - can spray  (covers well, if you follow the instructions).
2. Valleyo Red Wash (unfortunately cherry in fact).
3. Drybrush with Army Painter Pure Red.
4. Highlight with a mix of Army Painter Pure Red with a touch of white (orange would probably be better).
5. Visors and heavy weapons with Black.
6. Weapons with Valleyo Gunmetal.
7. Visors as a trueblue jewel (most work & most fun).
8. Valleyo glossy varnish (so the wash will flow).
9. Valleyo Black Wash (as I do not like it, first I had tried everything else including Windsor inks, inventions and wash of - brrr- Games Workshop).
10. GHQ decals for team leaders and mechs (a little too small).
11. Valleyo glossy varnish again (I like protection).
12. Valleyo matte varnish

I am not very happy about final effect, but even so. I need to find a better red wash...


PIECHOTA 
INFANTRY

firmy Ground Zero Games figurki Lekkiej Piechoty UNSC - dość anatomiczne, wyraźne odlewy, liczne ciekawe pozy, trochę linii podziału, wytrzymałe, b.polecam:
made by Ground Zero Games Light Infantry UNSC - quite anatomical, clear castings, multiple interesting poses, some dividing lines, tough, strongly recommended:
Armia Czerwieni 032
Armia Czerwieni 034

Armia Czerwieni 044
Armia Czerwieni 043

Dowódcy (kalkomanie na naramiennikach i plecach), sanitariusz/hacker, RKM i granatnik
Leaders (decals on the shoulders and backs), medic/hacker, SAW and grenadelauncher.
Armia Czerwieni 031

Sekcja ppanc.
ATGM team.
Armia Czerwieni 038
Armia Czerwieni 036

Sekcja ciężkiego snajpera.
Heavy (anti material) sniper team.
Armia Czerwieni 041
Armia Czerwieni 040

Ciężkie Miotacze Plazmy (podwójnego zastosowania, ppanc i piech).
Heavy Plasma Gun (AT & AP).
Armia Czerwieni 047
Armia Czerwieni 046
Armia Czerwieni 045


PIECHOTA PANCERNOWSPOMAGANA
POWERARMOURED INFANTRY

firmy Brigade Models figurki Piechoty w Pancerzach Wspomaganych, dobrane po rekomendacji z TMP - dość anatomiczne, bardzo liczne ciekawe pozy, wyraźne odlewy, bardzo mało linii podziału, wytrzymałe, b.polecam:
made by Brigade Models Power Armours and Heavy PAs, chosen due to recommendation from TMP- quite anatomical, multiple interesting poses (actualy number of poses is nearly unlimited), clear castings, very little dividing lines, tough, strongly recommended:

Dowódcy (kalkomanie GHQ na naramiennikach i plecach)
Leaders (GHQ decals on the shoulders and backs)
Armia Czerwieni 021
Armia Czerwieni 025
Armia Czerwieni 024

Armia Czerwieni 023
Kalkomanie GHQ są za małe...Those GHQ decals are too small...

Operatorzy karabinów maszynowych
Machine gunners
Armia Czerwieni 017
Armia Czerwieni 016

Operatorzy wyrzutni rakiet.
Rocket launchers.
Armia Czerwieni 020

Zwiadowcy (w razie czego mogą podnieść broń kolegi z drużyny)
Scouts (in any case, they can pick up a teammate's weapon)
Armia Czerwieni 026
Armia Czerwieni 029

Nie mogłem się zdecydować jak pomalować tylną powierzchnię nóg. Za radą AWu pomalowałem Gunmetalem w stylu zbroi rycerskiej, półotwartej z tyłu.
I couldn't decide how to paint the rear surface of the legs. After the advice of AWu, I painted with Gunmetal knight's armor's style, half-open at the back.

MECHY 
MECHS

firmy Ground Zero Games zwane Cyclops (kody produktu: V15-79A i V15-79B)- 4 typy, wyraźne odlewy, bardzo twarde i wytrzymałe, trochę linii podziału formy, umiarkowanie trudne w montażu, mozliwe bardzo dynamiczne pozy, bardzo polecam.
made by Ground Zero Games called Cyclops (codes: V15-79A i V15-79B)- 4 types, clear castings, very hard and tough, a little parting line, moderately difficult to build, very dynamic poses, strongly recommended.
Armia Czerwieni 015
Armia Czerwieni 014
Armia Czerwieni 001
Mam jakiś problem z oświetleniem. W rzeczywistości figurki sa mniej wiśniowe, a bardziej czerwone. 
I have a problem with the light. The figures in reality are less cherry, and more reddish.
Armia Czerwieni 011
Armia Czerwieni 010

Porównanie z innymi figurkami. Bardziej rzeczywiste kolory tutaj...Comparison to other figures: More truly colours here...

czerwoni 003
czerwoni 002
czerwoni 001


Cała Armia Czerwieni w moim standardowym, własnoręcznie zrobionym drewnianym pudle wyłozonym jak zwykle folią magnetyczną.
Whole Army of Red in self-made standard wooden box, as usual lined magnetic foil. 
Armia Czerwieni 048


WNIOSKI:
CONCLUSIONS:

1. Ta metoda malowania jest szybka, ale niedoskonała. Wymaga innego czerwonego washa niż wiśniowy Red Wash Valleyo.

2. Życzyłbym sobie, aby GZG poszerzyło ilość operatorów RKMu w UNSC LI - jeden stojący i jeden leżący to trochę mało. Zwłaszcza w porównaniu z 4 figurkami operatorów RKMu innych unowocześnionych serii GZG , jak FSE, Japonia, USA czy Nowy Izrael. Próbowałem wywołać jakąś akcję na TMP, ale się nie udało. Teraz juz po ptokach.

3. Dokładna kwerenda (na TMP) i dobry plan przyspiesza pracę.


1 This method of painting is fast, but imperfect. Requires different wash than cherry-ish Valleyo Red Wash.

2. I wish Critical GZG expanded number of SAW in UNSC LI - one standing and one prone is not enough. Esp. in comparison with other new ranges like FSE, Japan, USA or New Israel. I even had tried to start some action at TMP, without success frankly. Oh well.

3. Extensive query (at TMP) and good plan speeds work.

Więcej wiśniowych zdjęć:
More cherryish photos:
Armia Czerwieni 008
Armia Czerwieni 007
Armia Czerwieni 006
Armia Czerwieni 005
Armia Czerwieni 003
Armia Czerwieni 002

Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia!
Hope You enjoyed! See You soon!

Armia Czerwieni 009

4 komentarze:

 1. Świetnie w całości wyglądają, muszą robić piękne wrażenie na stole. Teraz pojazdy poproszę:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie no Umpi świetna paleta modeli. Jest się czym chwalić :). Muszę zagiąć czaso-przestrzeń i zbliżyć Szczecin do Warszawy :D.

  OdpowiedzUsuń
 3. Inkub: dziekuję, pojazdy czekają w kolejce, najpierw figurki. :)
  Sławek/Warhammster: dziękuję. Twoje figurki są dużo, dużo lepiej pomalowane. Może się doczekamy budek teleportacyjnych, to sobie pogiercamy w 20 mm pulp/WW2. :)

  Dziękuję bardzo za komentarze!

  OdpowiedzUsuń