wtorek, 31 grudnia 2013

Alien trees / Xenodrzewa - tutorialWiele osób pytało się, jak zrobiłem drzewka widoczne na zdjęciach.

1. Zaplanuj kolorystykę xenoflory, odmienną od naszej, tutaj przykład i inny przykład


Ja wybrałem kolory: fioletowy (zamiast brązowego) i pomarańczowy (zamiast zielonego) z błękitnymi detalami. Dobrze pasuje do futra moich ukochanych tygrysoludzi (Kilrathi / Kzinów).

2. Znajdź (najlepiej późnym latem) malutkie szyszeczki.
3. W co większe szyszeczki wbijasz od dołu gwoździe, jeśli się uda.
4. W deskę do sprayowania delikatnie wbijasz inne 2 cm gwoździe.
5. Sklejasz te gwoździe i szyszeczki przy użyciu gorącego kleju.
6. Nakładasz najtańszy mocny kolorowy spray, może być samochodowy, w moim przypadku - pomarańczowy, tylko z boku i z góry, nie za dużo - zadbaj by farba nie dostała się pomiędzy płatki szyszki, pozostaw tam naturalny cień.
7. Od góry opcjonalnie możesz nałożyć minimalne rozjaśnienie (tzw. zenithal highlighting) jakimś jaśniejszym sprayem, np żołtym.
8. Wyciągasz gwoździe z deski przy użyciu wąskich kombinerek.
9. Przyklejasz gwoździe gorącym klejem do obciążników - nakrętek i do jakiegoś kartonu. Szyszka ma stać w miarę pionowo na "bulwie" kleju, gwoździ i nakrętek. Czekasz, aż klej ostygnie. Pilnujesz, by obciążniki były na poziomie gruntu, na dole. Dzięki temu drzewka można przechowywać w standardowych pojemnikach wyściełanych folią magnetyczną.
10. Formujesz z kolejnych warstw gorącego kleju (najlepiej barwnego, ale może być przeźroczysty) pistoletem do kleju: korzenie, fałdy pnia, gałęzie. Mają zastygać na kartonie. Po ostygnięciu delikatnie odrywasz /odcinasz od kartonu.
11. Opcjonalnie możesz podrapać powierzchnię pnia pilnikiem.
12. Malujesz "klejowe" pień, korzenie i gałęzie, np. fioletem. Rozjaśnienie. Czarny wash.
13. Ziarnka ryżu albo pszenicy zabarwiasz na kontrastujący kolor, np na błękitno. Po wyschnięciu moczysz je w kleju i wbijasz pomiędzy płatki szyszki, tworząc egzotyczne owoco-kwiaty.
14. Lakier w sprayu.


Many people have asked how I made the tree visible in the pictures.

1. Plan Your colour set of xenoflora, the more exotic the better .

Here's Matakishi example and here another one.

I chose the colors : purple (instead of brown) and orange (instead of green) with blue detailing. It goes well with my beloved fur of Kilrathi / Kzin /Felids .

2. Find (preferably in late summer) tiny cones.
3. You may try to put the additional steel nail to the bottom of  bottom of bigger of cones.
4. Push gently 2 cm steel nails into spraying board.
5. Hotglue nails and cones.
6 Spray the cheapest strong color, may be automotive, in my case - orange, only the side and top, not too much - make sure the paint does not get between the petals cones, so that there is some natural shadow.
7. Optional zenithal highlighting: from the top you can spray a bit of lighter colour, such as yellow.
8. Gently pull the nails out of boards with a narrow pliers .
9. Hotglue nails and cones to weights  - the steel nuts and to some cardboard. Position cone standing vertically on "tuber" glue, nails and bolts. Wait till cool. Take care that weights were at ground level, at the bottom. As a result, trees can be stored in standard containers lined magnetic foil.
10. With glue gun form successive layers of hot glue (preferably colored , but can be transparent): roots , trunk folds, branches. Let congeal on the carton. Once cooled, gently peel-away /cut from cardboard.
11. Optionally you may scratch the surface of the trunk with a file.
12. Paint gluetrunk, f.ex. violet . Lighten. Black wash.
13. Colorize grains of rice or wheat with a contrasting color, f.ex. ultramarine. After drying wet grains in glue and stick between the petals cones, creating exotic fruit or flowers.
14. Lacquer spray.


Tutaj widać granicę ziemskiej kolonii próbujacej terraformować egzotyczną planetę
Here is border of terran colony trying to terraform exotic planet...Zwróćcie uwagę na pasujący kamuflaż pojazdu, nieprzemalowanego Matchboxa.
Please note the suitable camouflage pattern of vehicle, not-repainted Matchbox.

 


Dostałem się z tym postem na główną stronę Dropship Horizon!
I hit the main page of Dropship Horizon with this post!

SEE YOURSELF! :)

Do zobaczenia!
Hope You enjoy. Feel free to ask. See You soon!.1 komentarz:

  1. To wygląda jeszcze lepiej na żywca !
    Szyszeczki są bombowe !

    OdpowiedzUsuń