środa, 25 maja 2016

20 mm / 1:72 painted non- Predators - comparison with many 1:72 / 20 mm ranges

I have painted those GZG/Eureka Miniatures Not-Predator figures I have shown before.
Wreszcie pomalowałem figurki NiePredatorów, które kiedyś pokazywałem.To enlarge: You may take a tour at my Flickr site
Na mojej stronie Flickr można obejrzeć większe zdjęcia.
You can try to buy them from GZG (under the code EBH) since Eureka Miniatures has denied (in email answer to me) selling them for now (even if EM supposedly bought the rights and moulds from GZG).
Można je spróbować kupić w GZG (pod kodem EBH), natomiast Eureka Miniatures (która rzekomo odkupiła prawa i formy od GZG) zaprzeczyła mi w mailu, ażeby sprzedawała te figurki.


Really good sculpts. Easy to paint. Metal is maybe a bit too soft.
Naprawdę dobre rzeżby. Łatwo malować. Metal może ciut za miękki.


I wish Elhiem or CP Models buy the moulds from GZG or Eureka. It would make more sense.
Życzyłbym sobie, ażeby Elhiem albo CP Models odkupił matryce od GZG lub Eureki. Miałoby to więcej sensu.They are officially 25 mm (not 28 mm), but they suit perfectly 20 mm and 1:72.
Oficjalnie są to figurki 25 mm (nie 28 mm), ale idealnie pasują do 20 m i do 1:72.... versus HaT Colonial Indians... versus WW2 US Paras...

... Revell & Italieri/Esci

... Ceasar Miniatures & CP Models


... versus Wehrmacht: ESCI, Italieri & Revell

... versus Wehrmacht: Airfix, ESCI

... versus Wehrmacht: Airfix, Ceasar Miniatures


... versus Soviets: Italieri, ESCI, Revell

...versus Soviets: Italieri, Revell


... versus Elhiem Pulp Archeologist


... versus CP Models Nazi Scientist


.. and CP Models Herr Doktor
... versus 15 mm Khurasan Miniatures Not-Aliens


... versus 15 mm Khurasan Miniatures Not-Pred-Alien


... versus 15 mm Khurasan Miniatures Not-Aliens-Mother
US Paras vs Khurasan Miniatures


Khurasan Miniatures vs HaT


Revell vs Khurasan Miniatures


Italieri vs Khurasan Miniatures

And as usually disclaimer: I am not associated in any way with neither of abovementioned producer or shop.
Unfortunately.

Zwyczajowo: nie jestem jakkolwiek związany z żadną z ww firm.
Niestety.
If I ever got any product for a review (hint, hint!) I will sincerely tell You about it. :)
Jeśli coś kiedyś otrzymam do recenzji, to Wam szczerze zaznaczę. :)Hope You like them!
Mam nadzieję, że się Wam podobało!
Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at The Guild
Dyskusja na Strategie.net.pl
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Forum Get To The Chopper!

poniedziałek, 2 maja 2016

1:72 / 20 mm pulp interwar imagi-nation Sultanate of Hatay - HaT Colonial Indians supported by Early War Miniatures


Imagi-nation Sultanate of Hatay may be placed wherever I want and need: from Atlantic isles at African West Coast, Maghreb, Dark Africa, Zanzibar through Balkan, Middle East, Caucasus, Turkmenistan, Back Of Beyond, Afghanistan and India to Indonesia and Singapore. Very flexible, either for player or for NPC (Game Master instrument). They usually are Muslim, but may be Hinduists or even cultists of Cthulhu, what suits more the scenario.

His Majesty Sultan equips His army in old British army surplus uniforms, but with His own colours.

Figures of riflemen are from HaT Set 8203 Colonial Wars Indian Infantry.

Rest of figures are from Early War Miniatures and they suit together perfectly.

Supplementing plastic HaT riflemen with metal Early War Miniatures support/specialists is my most optimal way to build complete and cheap army. I have done this few times (f.ex. Indian WW1), will try to show in the future (WW2 Italians, British Infantry Tropical) and hope for (support for HaT Set 8292 British Infantry (Early) capped: artillery crew, Vickers HMG, mortars and Lewis Gun shooters - from hip, please! - desperately need them for Federales&Warlord Army).

Photos are taken of poses: standard and converted with soldering iron.

Fikcyjny Sułtanat Hataj może się znajdować gdziekolwiek potrzebuję: od wysp na Atlantyku na Zachód od Afryki, przez Magreb, Czarną Afrykę i Zanzibar, przez Bałkany, Bliski Wschód, Kaukaz, Turkmenistan, Mandżurię, Afganistan i Indie po Indonezję i Singapur. Bardzo poręczna i uniwersalna armia, zarówno dla Graczy jak i Mistrza Gry. Sułtanat najczęściej wyznaje islam, ale może również hinduizm, albo zgoła Chtulhu.

Jego Wysokość Sułtan odziewa swoją armię w stare brytyjskie mundury, tyle że przefarbowane w Jego kolory herbowe.

Figurki żołnierzy to zestaw 8203 HaT Colonial Wars Indian Infantry.

Reszta figurek jest z Early War Miniatures i pasują razem doskonale.

Uzupełnianie plastikowych żołnierzy HaT metalowymi specjalistami Early War Miniatures jest moim ulubionym, optymalnym sposobem zbudowania kompletnej i taniej armii. Robiłem tak już wcześniej (n.p.: Hindusi z 1 WŚw), mam zamiar robić i w przyszłości (2 WŚw Włosi, Tropikalni Brytyjczycy).

Zdjęcia przedstawiają pozy: zwykłe i skonwertowane lutownicą.


Uniform
Mundur

Valleyo White Primer
Valleyo Gris Pale Wash
drybrush with Valleyo White
Skin
Skóra

Valleyo Base Skin mixed with Dark Skin
valleyo Skin Wash
Equipment
Oporządzenie

Valleyo Saddle Brown
Valleyo Umber Wash
drybrush with Valleyo Saddle Brown
drybrush with Army Painter Leather Brown
Turbans
Turbany

Army Painter Pure Red
wash with Valleyo Red WashTrousers (tested many combinations)
Spodnie (wiele prób)

Vallejo Game Color Turquoise Halcon Milenario 72.024
wash with Valleyo Blue Wash
highlighted with abovementioned VGC Turquise mixed with whitePuttee
Owijacze

Valleyo Medium Blue
wash with Valleyo Blue WashScabbard
Pochwa

Valleyo German Grey


Canteen
Manierka

Amy Painter Necrotic FleshShoes
Buty

Valleyo Black
drybrush with Valleyo German GreyEpaulettes
Epolety/pagony

White
Valleyo Gold

Early War Miniatures Indian Cavalry dismounted and operating a Hotchkiss MMG - code: indcav4

Three MMGs - one for every squad in platoon. Suits perfectly.
Trzy RKMy, po jednym na każdą drużynę.


There are some small variances in MMG teams.
Urozmaiciłem zespoły RKM.
EWM Indian Cavalry Screw gun 2.5 inch RML or 7 pounder with 7 Indian crewman - code: britme30


Those crewmen may be used to either crew heavier artillery, mortars, armored trains, as MG ammo carriers or as targets in scenario.
Ci artylerzyści mogą posłużyć do obsadzenia cięższych kalibrów, moździerzy, pociagu pancernego; jako amunicyjni albo zgoła jako cele.


Early War Miniatures Indian WW2 Infantry firing Vickers Heavy Machine gun - code: britinf102


These I have converted with Greenstuff: sculpted tourbans and corrected tunic.
Ta dwójka została skonwertowana Greenstuffem: wyrzeźbiłem turbany i poprawiłem tuniki.You may wonder why I have not placed HMG crew on bigger stand like Hotchkiss MMG. I plan on placing this stand into some narrow spaces: truck, armoured train, aeroplane, howdah etc.
Być może zdziwienie budzi, dlaczego nie umieściłem CKMu na większej podstawce, tak jak zrobiłem to z RKM. Powodem jest to, że planuję wstawić ten CKM w wąskie przestrzenie: ciężarówki, pociągu pancernego, samolotu, słonia etc.
And yes, I know they are the only ones without the beards. They are younger probably. Or maybe beards could stick into Vickers mechanism? ;)
I tak, zauważyłem, że są to jedyne figurki bez bród. Prawdopodobnie to młodziki. Albo może brody wciągnęłoby w mechanizm Vickersa? ;)Guardians (even of harem) or ammo carriers.
Wartownicy (też haremu) lub tragarze amunicji dla KMów.
His Highness Sultan himself (or maybe Major, Sandhurst graduate and relative of Sultan)
Jego Wysokość Sułtan we własnej osobie (albo Major, absolwent Sandhurst i krewniak Sułtana)
Sultan HQ - EWM suits HaT perfectly:
Sztab Sułtana - EWM pasuje idealnie do HaTa
In the future I plan to support this force with HaT Set 8289 Colonial Bengal Lancers and EWM Complete stripped down Screw gun 2.5 inch RML carried on 5 mules and maybe some more metal Indian Cavalry.

W przyszłości planuję wesprzeć ten oddział zestawem HaT 8289 Bengalskich Lansjerów oraz kolumną trasnportową z EWM i może paroma innymi metalowymi Hinduskimi kawalerzystami.
Hope You like them. I bet You know from whom I taken name of the Sultanate ;)
Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście każdy wie skąd nazwa Sułtanatu? ;)


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at HaT forum
Dyskusja na Strategie.net.pl
Discussion at www.lead-adventure.de

*********************************************************

Since this is blog about my games: this is my proposal of expansion for the hottest 2016 boardgame: Star Wars Rebellion. Dozens of pictures.
I am modding boardgames for 20+ years. Bah I should even publish one game in near future.

Ponieważ to jest blog o moich grach: tu jest moja propozycja rozszerzenia do najgorętszej gry 2016 roku Star War Rebelia (niedługo Galakta wyda ją po polsku). Tuziny grafik.
Modyfikuję grafiki do gier planszowych od 20+ lat. W niedalekiej przyszłości wydam własną planszówkę.


https://boardgamegeek.com/thread/1557147/expansion-star-wars-rebellion-dozens-pictures-card