wtorek, 13 kwietnia 2021

1:72 / 20 mm pulp British/Iraq/Mexico cavalry - HaT 8288 Colonial British Dragoons

HaT Set 8288 Colonial British Dragoons
I love this set, I bought it for its extra limbs. I used upper limbs with rifles, trumpets and pistols to enrich the diversity of my other armies. I added sabers from other sets and created pure swordsmen squadron.
Uwielbiam ten zestaw, kupiłem do dla jego dodatkowych kończyn. Kończyny górne z karabinami, trąbkami, pistoletami wykorzystałem do wzbogacenia różnorodności innych moich armii. Pozostali sami szabliści, dołożyłem też szable z innych zestawów.

They are quite versatile. I will use them:
- as colonial British dragoons (Boer Wars, North-West Frontier, WW1, Back Of Beyond, interwar, stretching also Dark Africa, Zulu War and WW2).
- as Mexican (and other interwar latinoamerican) cavalry of Huerta and Constitutionalist Army. As Osprey said: "According to the 1923 dress regulations, the sun helmet was to replace the field cap, but regulations were slow to take effect during this decade of military turmoil."
- as Iraq cavalry (both interwar and WW2).
Są dość wszechstronni. Użyję ich:
- jako brytyjskich kolonialnych dragonów (wojny burskie, North-West Frontier, I wojna światowa, Back Of Beyond, międzywojnie, naciągając także na Wojnę Z Zulusami, Czarną Afrykę i II wojnę światową).
- jako meksykańską (i inna międzywojenną latynoamerykańską) kawalerię, zwłaszcza Huerta i Armii Konstytucyjnej. Jako rzecze Osprey: „Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubioru z 1923 r. hełm słoneczny miał zastąpić czapkę polową, ale przepisy wchodziły w życie powoli w tej dekadzie zawirowań wojskowych”.
- jako kawalerię Iraku (zarówno międzywojenną, jak i druga wojna światowa).


Priming with Army Painter Skeleton Bone Spray Primer
Wash with Valleyo Sepia Wash (only once)
Drybrush it with Valleyo Iraqui Sand
Greatcoat, African skin, Putee: Flat Earth
Drybrush it with AP Skeleton Bone: Flat Earth + a bit of white
Wash with Valleyo Umbra Wash
Equipment: Valleyo White with Valleyo Pale Wash
Leather Webbing (vertical and horizontal), Machete sheath, African Flesh, Officers Boots: AP Leather
Wash with Valleyo Umbra Wash
Bread bag, Cotton Webbing (diagonal): : Iraqui Sand, wash with Sepia Wash
Brown Canteen/water bottle: Yellow Green
Puttees (leg wraps): US Tan Earth
Caucasoid Skin: Basic Valleyo Skintone; wash with Valleyo Skin Wash
Rifle: Mahogany?, Gumetal, highlight with steel and Silver
African Skin, Rifle: wash with Black Wash
Officers: some have different mustard jackets (Yelow Ochre) and lighter trousers (Skeleton Bone).
Boots: Black
Officers Long Boots: Brown

Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at HaT forum
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl