wtorek, 27 października 2020

1:72 / 20 mm pulp Muslim Natives - part 4: HaT 8189 El Cid Almoravid Infantry

Today I would like to present Muslim Natives - part 4. This time of HaT Set 8189 El Cid Almoravid Infantry
Dzisiaj chciałbym przedstawić Muzułmańskich tubylców - część czwarta. Tym razem HaT Set 8189 El Cid Almoravid Infantry.


I bought these figurines from my friend Lord Disneyland occasionally as scrap. A great purchase. It turned out that they are very nicely painted, including eyes (that I don't paint as a rule). I washed them a bit, diversified shades of colors, added some details, and based them. But most of the work was done by Lord Disneyland.
Kupiłem te figurki od kolegi Lorda Disneylanda, okazyjnie jako złom. Świetny zakup. Okazało się, że są bardzo fajnie pomalowane, m.in. oczy (których sam z zasady nie maluję). Trochę je zwaszowałem, zdywersyfikowałem odcienie kolorów, dodałem jakieś detale, no i zapodstawkowałem. Ale większość roboty zrobił Lord Disneyland.


Very nice figures, very pulpish and quite versatile. From gates of Timbuktu to caravans of Khanate. From battlefields of Grenada to dhows of Zanzibar
Bardzo ładne figurki, bardzo pulpowe i całkiem wszechstronne. Od bram Timbuktu po karawany Chanatu. Od pól bitewnych Grenady po żaglowe dau z Zanzibaru.

Spearmen
Oszczepnicy


Swordsmen
MiecznicyArchers
ŁucznicyHope You like it! Until next time!
Mam nadzieję, że się podobało! Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at Facebook
Dyskusja na Strategie.net.pl