niedziela, 30 marca 2014

Papier-mâché SF city part 2

Witam znowu. W poprzednim wpisie pokazalem budynki SF. Zadano mi parę pytań. Stąd dzisiaj chciałbym podkreślić ich łatwość przechowywania. JEDNA W DRUGĄ!
Welcome again. In the previous post I showed SF buildings. I was asked a few questions. Thus today I would like to emphasize their ease of storage. THEY ARE SO STACKABLE!
makieta SF 1
Mała elektrownia mieści się w dużej - musisz opanować obydwie, aby odciąć dopływ prądu do systemów obrony miasta.
Small powerplant goes into large one - you need to secure both to shut off the power to the defense systems of the city
makieta SF 4a
Wygodne jest też to, iż obrońca ukrywający sie w budynkach nie musi wykorzystywać żadnych metod maskowania. Wystarczy, że przed grą fizycznie ukryje całe oddziały w (pod) budynkach.
It is very convenient that the defender hiding in the buildings do not have to use any methods of masking. Before the game he just physically hide all units in (under) the buildings.
makieta SF 5a
Wszystkie domy jednorodzinne są podobne. Choć niektórzy właściciele mogą być lepiej uzbrojeni albo zaminować drzwi.
All the houses are similar. While some owners may be better armed or mine the door.
makieta SF 6

Otwory drzwi są zrobione z kartonowych ramek po znacznikach do gier (konkretnie znaczniki Distant Suns z FFG Twilight Empire 3ed, rewelacyjna gra, tylko trochę się dłuży). Drzwi z kartonu po mleku doklejone od wewnątrz. Zdjęcia z budynków w trakcie budowy
Door openings are made from cardboard frames after the boardgame's tokens (specifically Distant Suns tokens from FFG Twilight Empire 3ed - BTW great game, albeit a bit too long). The door of the milk carton stuck on the inside. Old photos from construction of those buildings:
plansza sci-fi 15 mm 011
plansza sci-fi 15 mm 037
plansza sci-fi 15 mm 044
plansza sci-fi 15 mm 049
Budynek koszar mieści się w budynku gubernatora (szef ostro hamuje swoim Fordaihatsu).
Barracks goes into gubernatory palace (gubernator loves landing dynamic with his new Fordaiahtsu).
makieta SF 3
Pancerne włazy zrobione z szpulek starych kaset magnetofonowych.
Armored hatches made of spools of old cassette tapes.
wlaz2
wlaz
Do zobaczenia! Następną razą (jak mawiał Kwinto): żólta armia!
See You soon! Next time, yellow army!


niedziela, 2 marca 2014

Papier-mâché Alien city

zdjęcia z gry z Grzeskiem czerwiec 2013 002


Wielu z Was widziało już wcześniej mojej kosmiczne budynki z papier-mâché. Wytwarzam je ze starych opakowań po elektronice, modyfikuję na mokro, barwię na mokro najtańszą farbą akrylową, gdzieniegdzie sklejam odrobiną rozcieńczonego wikolu, wzmacniam LITRAMI nitrocellonu, ozdabiam tym, co wpadnie mi pod rękę (stare podzespoły, guziki, klocki Lego, części zabawek etc). Maluję dwoma sprayami, ciemniejszym z boku, jaśniejszym pionowo z góry. Na koniec oczywiście lakier błyszczący, a potem matowy. Takie budynki są tanie, bardzo wytrzymałe, odporne na wilgoć, pleśń, temperaturę i urazy. Prawidłowo zaprojektowane mogą również chować się jeden w drugim jak Matrioszka, coby zaoszczędzić przestrzeń magazynową.


plansza sci-fi 15 mm 010.jpeg


Many of You have already seen my space buildings, made of papier-mâché. I made them with the old packaging for electronics, wet with stained (cheapest acrylic paint) water and then modified, here and there glued with a bit of diluted PVA, reinforce with a lot of nitrocellon (kind of modeller's laquer), decorate with whatever falls under my hands (electronic parts, toys parts, buttons, LEGO etc). I paint with two sprays, darker to the side and a brighter vertically from the top. At the end glossy lacquer and then matt. Such buildings are cheap, very durable, resistant to moisture, mold, temperature and trauma. A properly designed can also hide one inside the other like Matryoshka doll, so to save space.


zdjęcia AWu vs Umpapa wrzesień 2013 001
gra Mat vs Grześ 004


Dzisiaj znalazłem coś takiego. W sieci Netto za 5 PLN. Cebulki kwiatowe. Żonie oddajesz cebulki, powinna być szczęśliwa.

Today I found something. In the Netto market for 5 PLN/1 Euro. Flower bulbs. Give away bulbs to Your Wife, should be happy.

paper box as alien colony 001

Pojemnik to gotowe miasto obcych. Trzeba oczywiście wyprostować i wmocnić dachy, może zatkać kominy i dorobić otwory wejściowe, ale pasuje idealnie, zarówno w 15mm, 20mm, a nawet 28 mm. Szukajcie, bo sezon na tego typu rzeczy właśnie się kończy.

The container is ready-made alien city. Of course need straighten and reinforce roofs, maybe fill the chimney and create the entrances, but it fits perfectly, in 15mm, 20mm, and even 28mm. Look for them, because the season for this kind of thing just ends.

paper box as alien colony 005

Porównanie z 1/72-20 mm Niemcem z Ceasara oraz 15 mm skali cyborgiem z Rebel Minis (wysokości około 25 mm).
Comparison with 1/72-20mm Ceasar German and with 15 mm scaled cyborg from Rebel Minis.

paper box as alien colony 009
paper box as alien colony 010

Do zobaczenia!
See You soon!